Udržitelnost - BanaBay - banán vývozních a dovozních čerstvého ovoce a banán je.

Udržitelnost

BanaBay, jako dodavatel trvale čerstvého ovoce a banánů používá metody řízení, které vychází z enviromentálních, ekonomických a sociálních strategií

Odpovědnost

Jako společnost zabývající se produkcí čerstvého ovoce si jsme vědomi naší zodpovědnosti za to, aby všechny naše aktivity byly vedeny tak, že uspokojí rovnoměrně zájmy všech zainteresovaných subjektů.

Podílíme se

Snažíme se jít neustále kupředu, abychom svými postupy přispěli k lepším příjmům a jistotám našich zaměstnanců a jejich rodin. Rovněž se snažíme udržovat úrodnost půdy, zvyšovat kvalitu vody, snižovat emise skleníkových plynů a chránit biologickou rozmanitost.

Sociální cítění

BanaBay podporuje environmentální a sociální politiku, stejně jako několik programů, jejichž cílem je chránit a udržovat životní prostředí a podporovat pohodu našich zaměstnanců a komunit, které nás obklopují.

Standardy

Naše ekologické a zaměstnanecké programy jsou často kontrolovány interními a externími auditory dle mezinárodně uznávaných enviromentálních norem jako GlobalGap.

Menu