Sociální

Sociální cítění Kromě přispění naší společnosti do národního hospodářství hraje naše společnost důležitou roli v sociálních jistotách našich přibližně 500 přímých zaměstnanců, jejich rodin a komunit, ve kterých žijí. Naše pracovní politiky a postupy řídící se několik mezinárodními normami zajišťují hygienické a bezpečné pracovní prostředí.

Všem našim zaměstnancům jsou zaručeny bezpečné pracovní podmínky. Přísné dodržování našich pracovních a sociálních programů a pravidel je sledována Ministerstvem práce v Ekvádoru.

Na našich větších plantážích jsme dokonce vytvořili programy pro bydlení našim vedoucím zaměstnancům s celodenním stravováním zdarma a bezplatnou dodávkou vody a elektřiny. Kromě toho z těchto programů profitují i rodiny zaměstnanců.

Výhody získávají i obce kolem našich zařízení prostřednictvím zapojení se do charitativních a dobrovolnických programů.

Tyto programy jsou určeny ke zlepšení kvality života a poskytování nástrojů a znalostí k zachování zdravé a produktivní společnosti.Menu