Certifikace

Všechny naše programy udržitelnosti jsou založené na přísných vnitřních normách a systémech, jakožto i obecně uznávaných mezinárodních normách. V důsledku šíření norem, souvisejících nákladů a odpovídajících požadavků na zdroje, jsme vybrali to, co my a mnoho z našich akcionářů považujeme za nejlepší pro bezpečnost potravin, ochranu životního prostředí a sociální standardy v zemědělském průmyslu.

Global GAP certification

Banabay Banány - global gapGLOBALGAP je celosvětový standard pro správnou zemědělskou praxi. Je to nezisková organizace, jejímž cílem je zajistit bezpečné a udržitelné zemědělské produkce na celém světě. GLOBALGAP je nezávazná norma pro certifikaci zemědělských produktů vytvořená za účelem sloučení, harmonizace a přehledného uspořádání všech zemědělských standardů, které již existují a které se používají se v různých zemních světa.

Cílem této certifikace je vytvořit univerzální standard pro dosažení bezpečných produkčních metod, za pomoci zodpovědného využívání přírodních zdrojů a zajištění dobrých životních podmínek pracovníků a zvířat.

Jedná se v současnosti o nejvíce rozšířený systém certifikace farem. Odběratelé zemědělských produktů nyní požadují důkaz o certifikaci GLOBALGAP jako předpoklad pro uzavření obchodu a důkaz toho, že zboží je kvalitní a vyprodukováno bezpečným a udržitelným způsobem. Na rozdíl od jiných systémů certifikace farem, GLOBALGAP má jasná pravidla, které musí pěstitelé dodržovat a každá výrobní jednotka je hodnocena nezávislými auditory třetí strany. Tyto auditoři pracují pro komerční certifikační společnosti, které mají licenci od sekretariátu GLOBALGAP k provádění auditů a udělování certifikací.

Všechny naše plantáže jsou držitelem globální certifikace GAP s registračním kódem GGN: 4049928148308. Pro více informací navštivte
www.globalgap.org

Banán - Global GAP

Menu